مواد اولیه قنادی

پرک بادام درختی

90,000 تومان

انواع خلال

پک ویژه خلال

615,000 تومان

انواع خلال

پک ویژه خلال کد 2

1,200,000 تومان

انواع خلال

پک ویژه خلال کد 3

2,590,000 تومان

مواد اولیه قنادی

خلال بادام درختی

90,000 تومان

مواد اولیه قنادی

خلال بادام زمینی درشت

30,000 تومان
ناموجود

مواد اولیه قنادی

خلال بادام زمینی ریز

49,500 تومان
ناموجود

انواع خلال

خلال پسته ارزان

297,500 تومان

انواع خلال

خلال پسته قزوین

230,000 تومان
ناموجود