مواد اولیه قنادی

آرد بادام درختي

180,000 تومان
-4%

انواع پودر

پودر پسته درجه یک

250,000 تومان

انواع پودر

پودر پسته درشت

340,000 تومان

مواد اولیه قنادی

پودر پسته قزوین

400,000 تومان
-11%

مواد اولیه قنادی

پودر پسته معمولی

193,750 تومان
ناموجود

مواد اولیه قنادی

پودر فندق خام

104,500 تومان
-3%

مواد اولیه قنادی

پودر فندق سفید

297,000 تومان

انواع پودر

پودر کاکائو

187,000 تومان

مواد اولیه قنادی

پودر گردو

235,000 تومان

مواد اولیه قنادی

پودر نارگیل چرب

59,000 تومان
ناموجود

مواد اولیه قنادی

دندانه(گرانول) بادام درختی

98,750 تومان
ناموجود

مواد اولیه قنادی

دندانه(گرانول)بادام زمینی

70,000 تومان