انواع پودر

پودر پسته درشت

340,000 تومان

مواد اولیه قنادی

دندانه پسته سبز

289,000 تومان

انواع گرانول

دندانه گردو خارجی

225,000 تومان

انواع گرانول

دندانه گردو درشت

123,000 تومان
ناموجود

انواع گرانول

دندانه گردو ریز

105,000 تومان
ناموجود

مواد اولیه قنادی

دندانه(گرانول) بادام درختی

98,750 تومان
ناموجود

مواد اولیه قنادی

دندانه(گرانول)بادام زمینی

70,000 تومان

مواد اولیه قنادی

دندانه(گرانول)فندق

300,000 تومان
ناموجود

مواد اولیه قنادی

لپه فندق سفیدشده

230,000 تومان

مواد اولیه قنادی

مغز تخمه آفتابگردان

50,000 تومان